Lt En Ru
lt
en ru

Mokyklinio ugdymo įstaigos

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra mokyklinio ugdymo įstaigose vykdoma organizuojant prevencines priemones, kuriomis siekiama saugoti ir stiprinti mokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika bei prevencija.

Skyriaus uždaviniai:

  1. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklinio ugdymo įstaigose, kuriant sveikatai palankią aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  3. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokyklinio ugdymo įstaigose.


Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. vykdomos programos ir veiklos mokyklinio ugdymo įstaigose 

 

Taisyklinga laikysena

Programoje dalyvauja visi Kauno miesto pradinių klasių mokiniai. Fizinio lavinimo pamokų metu, pedagogai prie įprastų pamokų veiklų, naudodamiesi paruošta kineziterapeutų metodine medžiaga, integruoja pratimus skirtus taisyklingos laikysenos gerinimui. Programa įgyvendinama iki šių metų galo, vertinant programos efektyvumą ir vaikų taisyklingos laikysenos pokytį.

Psichoaktyvių medžiagų prevencija

Kauno miesto mokyklinio ugdymo įstaigose vykdomi profesionalių lektorių seminarai moksleiviams, kurie supažindinami su psichoaktyvių medžiagų žala jų sveikatai, įvertinamas požiūris ir žinios šia tema. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai visus metus įgyvendina edukacijas, proto mūšius šia tema, vykdo narkotinių medžiagų dalelių tyrimus moksleivių klasėse.

Rankų higiena

Atsižvelgiant į užkrečiamųjų ligų sezoniškumų pradinių klasių amžiaus vaikai dalyvauja edukacijose, kurių metu mokomi tinkamos rankų higienos principų. Mokymų metu naudojami mikroorganizmų milteliai ir antibakterinės lempos, vaikai patys gali įsitikinti, kad  tik tinkamai nusiplovę rankas išvengs užkrečiamųjų ligų plitimo tarp draugų ir bendraamžių. 

Sveika mityba

Konkurso „Mano žalioji palangė“ dalyviai sėja, augina ir kuria augalų kompozicijas uždarų patalpų erdvėse (klasėse, laboratorijose, koridoriuose, kabinetuose, kitose patalpose) siedami jas su konkurso tema, pasaulio pažinimu ir geografija.

Vykdomi seminarų ciklai atrinktose Kauno miesto mokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose lektoriai kalba apie: vartojamo maisto sudėtį, per didelį vartojamo cukraus kiekį, moksleiviams paskatinami keisti gyvenimo būdą, rūpintis savimi ir kt. Siekiant įvertinti veiklos efektyvumą, vertinamos moksleivių žinios prieš seminarus ir po jų, vertinamas žinių pagerėjimo pokytis.

Programa „Mes – šefai“. Konkurso tikslas – stiprinti mokinių sveikos mitybos įgūdžius, formuoti sveikos gyvensenos principus, įtraukiant moksleivius į patiekalų gaminimo procesą ugdymo įstaigoje. Šios programos metu siekiama ugdyti mokyklos bendruomenės atsakomybę formuoti ir propaguoti sveikatai palankią mitybą ugdymo įstaigoje, paskatinti mokinius domėtis sveikatai palankia mityba ir tinkama gyvensena, lavinti gebėjimą dirbti komandoje. 

Kvalifikacijos kėlimas. Siekiant, kad ugdymo proceso metu, technologijų pamokose moksleiviai būtų mokomi sveikatai palankios mitybos patiekalų gamybos principų, vykdomi technologijų mokytojų praktiniai-teoriniai mokymai, kurie skatinami įgytas žinias perduoti moksleiviams pamokų metu.


ES investicijų fondų lėšomis finansuojamos veiklos

Kauno miesto mokyklinio ugdymo įstaigose 2018-2020 m.

 

Mokinių pirmos pagalbos teorinių ir praktinių žinių formavimas

Siekiant mažinti moksleivių abejingumą nelaimės ištiktiems ir gerinti vaikų sveikatos raštingumą,  skleidžiant žinias apie pirmos pagalbos teikimą ir profesionalios pagalbos prieinamumą, rengiami vienos dienos pirmosios pagalbos mokymai. Šių mokymų metu moksleiviai supažindinami su pirmosios pagalbos teikimo principais, mobiliąja aplikacija, kurią naudojant nuolatos atnaujina savo žinias ir stebi atsinaujinančią informaciją šia tema. Iš viso per 2018-2020 m. Kauno mieste planuojama apmokyti 2100, 14-18 metų amžiaus moksleivius.

Sukurta mobilioji aplikacija „Skubis“, kurios pagalba ugdomos moksleivių žinios skubios medicininės pagalbos teikimo tema. (Aplikaciją galima parsisiųsti į savo mobilųjį įrenginį paspaudus nuorodą: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skubis).

Moksleivių sveikatos raštingumo sveikatai palankia mitybos, fizinio aktyvumu bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos temomis gerinimas

Organizuojamos ir vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo priemonės, gerinančios vaikų sveikatos raštingumą ir skatinančios sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą. Visos priemonės, susijusios su sveikatai palankia mityba, fiziniu aktyvumu bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, mokiniams pristatomos masinių interaktyvių seminarų, konkursų metu. Dirbant su iniciatyvių ugdymo įstaigų moksleiviais, vykdoma inidividualizuota programa-konkursas, susijęs su mokinių svorio mažinimu, savikontrole bei savivertės didinimu tarp į nutukimą linkusių ar nutukusių moksleivių. Iš viso į veiklas siekiama įtraukti 1400 14-18 metų amžiaus moksleivius. 

Konkursų organizavimas sveikatai palankios mitybos tema.

Kalendorius

gruodis,
2019
P
A
T
K
P
Š
S
Visi renginiai

Naujienlaiškis

Naujienos tiesiai į Jūsų el. pašto dėžutę!
Loading
© 2017 Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras